Oparcia stropów płytowych na ścianach

Oparcie płyt wielootworowych na Ścianach murowanych: a) na ścianie zewnętrznej, b) na ścianie wewnętrznej; 1 — blok z betonu komórkowego, 2 — cegła, 3 — zaprawa cementowa, 4 — płyta, 5 — wieniec żelbetowy, 6 — ocieplenie wieńca, 7 — ściana wewnętrzna, 8 — krążek — głębokość oparcia płyty.

Na rysunku pokazano oparcie płyt prefabrykowanych na ścianach murowanych z cegły. Wysokość wieńca odpowiada wysokości płyty stropowej. Płyty układane są na warstwie zaprawy wyrównującej podłoże. Długość oparcia płyt na ścianach z cegły nie powinna być mniejsza od 8 cm. Przed zabetonowaniem wieńców otwory w płytach powinny być zakryte krążkami betonowymi lub gipsowymi, aby masa betonowa nie przedostawała się do ich wnętrza. Krążki te zamieszcza się ok. 14 m od końca płyty.

Oparcie stropów na ścianach z betonu komórkowego powinno być dokonane za pośrednictwem wieńców lub części muru wykonanego z cegły. W stropach żelbetowych i ceramiczno-żelbetowych wieńce i żebra są monolitycznie połączone, dzięki czemu obciążenie z żebra przekazuje się poprzez całą szerokość wieńca na ścianę.

Wieńce stropów prefabrykowanych zarówno płytowych, jak i belkowo-pustakowych wykonane są w okresie późniejszym niż elementy prefabrykowane stropu, a więc zespolenie tych elementów z wieńcem jest mniejsze niż w stropach monolitycznych. Obciążenie z płyt stropowych i belek przekazuje się nierównomiernie na ścianę, w większym stopniu na jej krawędzi wewnętrznej. Aby nie występowało lokalne niszczenie ściany, należy belki lub płyty „wtopić” w wieniec lub pod wieniec wykonać mur z dwóch lub trzech warstw cegły.