Oparcia stropów gęstożebrowych i żelbetowych na ścianach

Oparcie stropów gęstożebrowych za pośrednictwem wieńca żelbetowego: a), b) stropów żelbetowych monolitycznych, c), d) stropów prefabrykowanych belkowo-pustakowych; 1 — wieniec, 2 — płyta, 3 — belka prefabrykowana, 4 — zbrojenie główne, 5 — ocieplenie wieńca.

Na rysunku pokazano sposoby oparcia stropów na ścianach przy zastosowaniu wieńców żelbetowych.

Stropy gęstożebrowe i żelbetowe opiera się na ścianach za pośredniej wieńców żelbetowych o wysokości równej lub większej o 4—5 cm od grubości stropu i szerokości 13-26 cm (wymiar cegły ze spoiną). Wieńce leżące na ścianach są wzmocnione 4 prętami stalowymi o średnicy 10-12 mm i połączone strzemionami z prętów o średnicy 4,5-6 mm rozmieszczonymi w odstęp 25-30 cm.

Zbrojenie podłużne żeber monolitycznych jest kotwione w wieńcach. Kotwy belek prefabrykowanych są wtopione w wieńce na długość 4-7 cm, natomiast wystające z nich pręty zbrojenia sięgają na całą szerokość wieńca. W budynkach wielokondygnacyjnych należy wieńce wykonać na całym obwodzie stropu i na wszystkich kondygnacjach. Aby zapobiec powstawaniu mostków termicznych w miejscu połączenia stropów ze ścianami, należy wieńce obłożyć izoacją cieplną od strony zewnętrznej ściany.