Innbindinger av mur med perforert murstein

Vegger av perforert og rutete tegl: en), b) hule murvegger med en tykkelse 1/2 Jeg 1 murstein, c) hjørne, d), e) vegger laget av rutete murstein med en tykkelse 1/2 Jeg 1 murstein.

Innbindinger av mur med perforert murstein.
Den perforerte teglsteinen har samme dimensjoner som den massive teglsteinen. Avhengig av formen på hullene, skilles to typer perforerte murstein: en gaffeltruck med langstrakte gjennomgående hull, hodestokk med tverrgående gjennomgående hull. Ved å bruke begge typer murstein kan du lage vegger på denne måten, at hullene ikke vises på ansiktsflatene.
Perforerte murstein brukes vanligvis til å lage skillevegger. Hvis den perforerte mursteinen er frostbestandig når den er våt, så kan den brukes til å lage yttervegger. Den perforerte mursteinen produseres i to klasser: 2,5 Jeg 5,0.
I mur tykt 1/2 alle lag med murstein er bårestenger, i veggen med en tykkelse 1 murstein kan være alle hodelag.
I figur a, b, c viser liming av murstein i vegger med forskjellig tykkelse ved hjelp av en vogn- og hodemurstein. I figur d, e viser limingen av en rutete murvegg.
I praksis brukes to typer rutete klosser med dimensjoner: 250 x 120×65 mm og 250 x 120x 140 mm. Tykke vegger kan lages av denne mursteinen 1/2 murstein og mer.