Prefabrikkerte hule keramikkarmerte betongtak og ribbetak

Prefabrikkerte hule keramikkarmerte betongtak og ribbetak. Hule keramiske armerte betongtak og prefabrikkerte ribbetak er mye brukt i generell konstruksjon.. Det finnes mange varianter av begge keramiske blokker, og betong som er forskjellige i form og bredde. Lengden på de keramiske blokkene er vanligvis 25-30 cm, mens betongblokker kan være større.

Den bærende strukturen til keramisk armert betongtak er en monolittisk ribbe, oftest med en T-seksjon. I noen tak, f.eks. Fert type, det brukes prefabrikkerte stenger av keramisk stål, som er innkapslet i byggeplassen.

I prefabrikkerte tak i armert betong er den bærende konstruksjonen en prefabrikkert bjelke, vanligvis med T-profil i monteringsfasen og I-profil, dannet av forbindelsen med filetbetong i driftsfasen Samspillet mellom bjelkene og betongen er i tillegg gitt av armeringen (stålstenger som stikker ut fra banen til bjelkene.

For å sikre fullt samarbeid mellom de langsgående ribbene i det bjelkeribbede taket, brukes tverrribber, den såkalte. fordelinger i trinn 3,0-4,0 m. Disse ribbeina hindrer, også "nøkling" av prefabrikerte gulvbjelker. Slike ribber kan også brukes til skillevegger plassert over taket. Bredden på fordelingsribbene er 10-12 cm, og forsterkning er 2 eller 4 stenger i diameter 10-12 mm.