Prefabrikkerte overliggere av armert betong

Veggseksjoner med overligger laget av prefabrikkerte elementer L.

Prefabrikkerte overliggere av armert betong. Figuren viser en overligger laget av L-formede bjelker og høy 22 cm. Endene av bjelkene hviler på mørtelen lagt på murverket, og rommet mellom bjelkene er fylt med betong. For å forhindre at ytterveggene fryser, bør overliggene dekkes med isolerende og teksturert materiale.

Overliggeren i en sandwichvegg er vist på tegningen under. Hvelvet i bæreveggen er utført på prefabrikkerte elementer L, mens overliggeren i gardinveggen er basert på vinkelbeslag festet til takbjelken.

Overliggeroppheng i gardinvegg: 1 - brakett med stenger for oppheng av overliggerbjelken, 2 - armert betong krans, 3 - prefabrikkerte elementer L, 4 - tak.