Sammensatte vegger

Sammensatte vegger: en) liming av en mursteinssøyle med vertikal armering plassert i skjøtene, b) armert betong sluppe plassert innenfor og utenfor søylen, c) fragment av en vegg armert med armerte betongstenger, d) vertikalt forsterket slup i furer fylt med betong eller mørtel.

Keramisk armerte betongkonstruksjoner, dvs.. kompleks, gjelde ved, når søyler eller murvegger ikke tåler store belastninger. Veggene kan forsterkes på tvers eller i lengderetningen.

Tverrarmering er laget i form av masker laget av rundstaver plassert i horisontale fuger mellom murlag.

Langsgående armering kan gjøres på tre måter:
en) pręty zbrojenia podłużnego ustawione są między spoinami pionowymi cegieł lub na zewnątrz słupa i są powiązane strzemionami,
b) pręty ustawione są w słupach betonowych połączonych z cegłą,
c) pręty ustawione są na zewnętrznej stronie muru, forbundet med stigbøyler og innkapslet i betong.

Metodene for søyle- og veggarmering samt typene mursteinbindinger i komposittvegger er presentert på tegningen ovenfor.