Murvegger med røyk- og ventilasjonskanaler

Liming av murstein i vegger med røyk- og ventilasjonskanaler: en) 1/2 ledninger×1/2 murstein, b) 1/2 ledninger×1/2×3/4 murstein.

Vegger med røyk- og ventilasjonskanaler. Veggene i kanalene skal være tette. Mursteinene til kanalskillere skal være innebygd i ytterveggene til kanalene med minst en ende. Figuren over viser teglbindingene i veggen med røyk- og ventilasjonskanaler.

Et eksempel på liming av murstein i murverket til en yttervegg, der det er behov for å isolere kabler, se figur.

Røykrør i yttervegg med tilleggsisolasjon.

Figuren under viser liming av murstein i frittstående skorsteiner.

Innbinding av murstein i frittstående skorsteiner: en) enkanals røyk, b) dobbelkanalsventilasjon og røyk, c) treveis ventilasjon og røyk.