Dørmaling

Innvendige dører

Vi fjerner så mange elementer fra døren, så mye som mulig, fordi det er veldig vanskelig å male rundt dørhåndtakene, beslag eller kroker. Legg en folie under døren, for å beskytte gulvet mot sprut. Vi velger verktøy for maling, følge dørflaten.

Vi bruker en breddebørste for de flate dørene 7,5 cm, og små børster (3 cm i 2 cm) for halvsirkulære eller konkave elementer.

Vi er de siste som maler delen motsatt hengslene (å ha noe å holde døren for).

Glatte dører

I fantasien deler vi døren i mindre deler (tann. illustrasjonen ovenfor) og vi prøver å male raskt, for å unngå undermaling eller synlige fuger.

1 Vi starter fra øverste venstre hjørne (øverst til høyre, hvis vi er venstrehendte), dekker omtrent halve bredden (1). Først maler vi med vertikale penselstrøk, og dra deretter børsten lett horisontalt over hele overflaten.

2 Vi maler de resterende delene (2-6) på samme måten. Det er viktig å, å male alle deler på samme måte – overflaten skal være jevn og glatt.

3 For etterbehandling av dørkanter (7) vi bruker en liten børste. Til slutt maler vi dørkarmen.

 

Praktiske råd

• Å påføre litt vaselin på hengslene og alle andre metallelementer i døren vil effektivt beskytte dem mot forurensning med maling.

• Den malte overflaten bør inspiseres umiddelbart, å sjekke, om det ikke er striper, å ha tid til å spre dem med en pensel.

Paneldører

Rekkefølgen på maling av paneldører er. mer komplisert (tann. illustrasjonen nedenfor). Vi trenger to eller tre børster i forskjellige størrelser.

1 Først sender vi lamellene rundt de rektangulære panelene (1), og deretter selve panelene (2). Vi starter fra de øvre panelene og maler fra topp til bunn med vertikale penselstrøk. På samme måte dekker vi panelene med maling.. Avslutt overflatene med lette horisontale penselstrøk

2 Vi maler den vertikale stilen som skiller panelene (3). Deretter maler vi de horisontale stilene, starter med de øvre og slutter med de nedre (4).

3 Vi maler de ytre stilene og kantene (5).

4 Til slutt maler vi dørkarmen (6).