Nadproża żelbetowe prefabrykowane

Przekroje przez ścianę z nadprożami z elementów prefabrykowanych L.

Nadproża żelbetowe prefabrykowane. Na rysunku przedstawiono nadproże z belek o przekroju litery L i wysokości 22 cm. Końce belek opiera się na zaprawie ułożonej na murze, a przestrzeń między belkami wypełnia się betonem. Aby zapobiec przemarzaniu ścian zewnętrznych należy nadproża obłożyć materiałem izolacyjnym i fakturowym.

Nadproże w ścianie szczelinowej warstwowej pokazano na rysunku poniżej. Przesklepienie w ścianie nośnej wykonano na elementach prefabrykowanych L, natomiast nadproże w ściance osłonowej oparto na wspornikach kątowych przymocowanych do wieńca stropu.

Podwieszenia nadproża w ścianie osłonowej: 1 — wspornik z prętami do podwieszenia belki nadprożowej, 2 — wieniec żelbetowy, 3 — elementy prefabrykowane L, 4 — strop.