Nadproża składane

W ścianach warstwowych, zewnętrznych, wewnątrz których znajduje się warstwa izolacji termicznej trzeba przewidzieć nadproża o małych grubościach. W zależności od grubości ściany elewacyjnej i nośnej ustawiamy różną liczbę belek nadprożowych przedzielając je warstwą izolacji termicznej. Przykrycie nadproża czterema belkami nadprożowymi w ścianie wykonanej z pustaków Porotherm firmy Wienerbergerjest bardzo proste. Same belki to również produkt tej firmy wchodzący w skład całego systemu.