Murowanie na pustą spoinę

Murowanie na pustą spoinęPrzy mocowaniu cegieł klinkierowych najlepsze efekty uzyskuje się murując na tzw. pustą spoinę. Przy tym sposobie spoiny pomiędzy cegłami nie są wypełnione całkowicie. Dopiero po związaniu zaprawy spoiny wypełnia się dodatkowo odpowiednio je kształtując. Murowanie w ten sposób wymaga nanoszenia zaprawy murarskiej w ściśle określonej ilości. Nie może jej być ani za dużo, ani za mało. Ułatwi to specjalna przesuwana ramka z cienkich listewek. Wewnątrz niej nanosimy zaprawę i wyrównujemy wstępnie kielnią.