Łączenie elementów YTONG

Łączenie elementów YTONGPłytki i bloczki z betonu komórkowego systemu YTONG nie łączy się tradycyjną zaprawą murarską lecz skleja cienkowarstwową zaprawą klejącą. Przed jej nałożeniem powierzchnię muru należy przeszlifować i odpylić. Następnie zaprawę klejącą rozściela się specjalną kielnią (czerpakiem) o szerokości równej grubości muru. Kielnia ta ma ząbkowaną krawędź dolną, dzięki czemu zaprawę nakłada się równomierną warstwą o żądanej grubości kilku milimetrów.