Kształtowanie miejsca pracy w kuchni

Kształtowanie miejsca pracy w kuchni. Elementy wyposażenia właściwie zorganizowanej kuchni tworzą ciąg technologiczny zróżnicowanych stref funkcjonalnych. Ich wielkość wraz z towarzyszącą powierzchnią magazynową (żywność, sprzęt kuchenny) zależy od potrzeb i struktury rodziny.
Na przykład pojemność chłodziarki powinna wynosić: dla osoby samotnej 80 dm3, dla dwóch osób – 100 dm3, dla trzech – 140 dm3, dla czterech – 180 dm3, dla pięciu -220 dm3, dla sześciu domowników – 260 dm3. W domach w których spożywa się dużą ilość warzyw i owoców strefa ich obróbki powinna stanowić proporcjonalnie większą część ogólnej powierzchni pracy.

Każdą czynność w kuchni należy wykonywać z zachowaniem naturalnej pozycji ciała. Instalując półki zabudowy kuchni trzeba wziąć pod uwagę wielkość wygodnego, tzw. zasięgu górnego i dolnego oraz zasięgu maksymalnego  dla osób średniego wzrostu. Dotyczy to również wysokości instalowania gniazd elektrycznych lub dodatkowych płytkich półek. Wysokość, na której umieszcza się blaty zależy od rodzaju wykonywanej na nich pracy. Typowa wysokość wynosi 85 cm. Szafki górne należy zawieszać tak, żeby odległość między zabudową górną i dolną wynosiła 40…50 cm.

Głębokość półki znajdującej się najwyżej nie może przekraczać 15 cm. Gdy będzie głębsza, korzystanie z niej będzie znacznie utrudnione. W zabudowie dolnej warto zastosować wysuwany regał zamiast półek. Eliminuje to konieczność głębokiego schylania się lub klękania. Projektując urządzenie kuchni należy pamiętać również o wymaganej przestrzeni ruchowej i koniecznej przestrzeni funkcjonalnej sprzętu kuchennego. Należy też zapewnić prawidłowe oświetlenie kuchni. Dodatkowe, stałe lub ruchome, oświetlenie można zainstalować w wolnej przestrzeni między blatem do pracy a zabudową górną. Miejsce to można również wykorzystać do przechowywania najczęściej używanych przypraw lub narzędzi pracy.