Jak malować – Podstawy malowania

Jak malować – Podstawy malowania

Nigdy nie należy się spieszyć z malowaniem – trzeba zaczekać, aż jedna warstwa wyschnie, zanim nałożymy kolejną. Farba emulsyjna schnie szybko, więc nie musimy długo czekać między położeniem kolejnych warstw. Farby olejne wymagają nieco więcej cierpliwości.

Warto więc sprawdzić na etykiecie czas schnięcia farby.

Praktyczne rady

• Zanim otworzymy puszkę z farbą, wstrząśnijmy nią energicznie kilkanaście razy, aby jej zawartość dobrze się wymieszała. Jeśli opakowanie jest duże, otwieramy je, a farbę mieszamy patykiem lub końcówką do mieszania umocowaną w wiertarce.

• Nigdy nie malujemy pędzlem z zardzewiałym okuciem – może to zabarwić farbę.

• Przechowujemy farbę w chłodnym, suchym miejscu, nie na mrozie lub w słońcu.

• Farbą warto pomalować wieczko puszki. Gdy trzeba będzie coś domalować, bez otwierania puszki będziemy wiedzieć, jaka farba jest w środku. Nie zamalowujmy jednak nazwy farby oraz nazwy i kodu jej koloru. Dane te będą potrzebne, gdy zechcemy dokupić dodatkową ilość tej samej farby.

• Zanim zaczniemy pracować nowym pędzlem lub takim, którego nie używaliśmy przez dłuższy czas, należy go dokładnie wymyć, aby usunąć ewentualny kurz i połamane włosie.

• Nie zanurzamy więcej niż 1/3 włosia pędzla w farbie i zawsze wycieramy z niego jej nadmiar (na przykład o brzeg puszki).

Ściany wewnętrzne

Aby uzyskać gładką powierzchnię, używamy pędzla, wałka z krótkim włosiem bądź packi malarskiej. Dla uzyskania faktury lub do pomalowania szorstkiej powierzchni używamy pędzla lub wałka z dłuższym włosiem. Zawsze będzie nam potrzebny mały pędzel do malowania krawędzi i narożników.

1 Jeśli będziemy malować pędzlem dużą powierzchnię, wybieramy możliwie najszerszy. Zaczynamy u góry ściany i malujemy pionowe pasy w dół, zostawiając między nimi wąski odstęp. Następnie lekko przeciągamy pędzlem poziomo, by rozmyć pasy farby. Kończymy lekkimi pionowymi pociągnięciami pędzla.

2 Na wałki i packi farbę najwygodniej nabiera się z płytkich kuwet. Większość tych pojemników ma wbudowaną półeczkę lub, dla pacek, wałek do wyciskania nadmiaru farby z narzędzia. Wałkiem malujemy we wszystkie strony, starannie pokrywając powierzchnię i nie zostawiając przerw między pasami farby. Malowanie kończymy lekkimi pociągnięciami w jednym kierunku. Nie przesuwamy wałka zbył, szybko, by nie skapywała z niego farba. Nie nanosimy jednej grubej warstwy zamiast tego nakładamy 2-3 cienkie, podobnie jak pędzlem.

3 Packi używamy w podobny sposób jak wałka – nakładamy farbę krzyżującymi się prostopadle pociągnięciami. Packa nanosi bardzo cienką warstwę, więc być może trzeba będzie położyć farbę dwa, a nawet trzy razy. Packi są szczególnie przydatne do malowania wzdłuż załamań ścian.