Izolacja typu ciężkiego

Izolacja typu ciężkiegoW decydującym stopniu na trwałość budynku wpływa jego właściwa ochrona przed wilgocią. Ściany piwniczne domu położonego w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych musimy wyposażyć w pionową izolację przeciwwodną typu ciężkiego. Izolację należy wykonać z papy lub folii budowlanych łączonych preparatami bitumicznymi i połączyć ją z poziomą izolacją podposadzkową. Tak wykonaną hydroizolację osłania się ścianką dociskową wymurowaną z cegieł klinkierowych, która przenosi parcie wód gruntowych.