Sidosseinät betonilohkoista

Betonilohkoja on monia erilaisia. Betoniharkkojen etuna on mahdollisuus valmistaa yksinkertaisempia tyyppejä suoraan rakennustyömaalla yksinkertaisilla koneilla ja muotteilla (pustaczarek).

Betonilohkojen seinien valmistukseen tulisi käyttää kahta tai kolmea onttotiilityyppiä. Lohkot voidaan valmistaa tavallisesta betonista, paisutettu savi – betoni, kuonabetoni, betoni ja tiili murskattu, betoni ja sahanpuru betonista.

Eristys- ja rakennusvaatimuksista johtuvan poraustavan vuoksi betoniharkot voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

a) ontot tiilet, joissa on enemmän kapeita rakoja,

b) ontot tiilet, joissa on suuret aukot, jotka täytetään eristemateriaalilla, ontot tiilet, jotka on valmistettu materiaaleista, joilla on hyvät eristysominaisuudet, täytettäväksi rakennusbetonilla,

c) ontot tiilet, joissa on osittain kapeita rakoja ja suuria aukkoja, jotka täytetään eriste- tai osittain eristemateriaalilla ja rakennusbetonilla.

Alfa-lohkoja käytettiin laajasti Puolassa, Vastaan, SM-185, Wroclawskie, Muranów, suppilo (XX, EF, ESIM, Gamma) sisällä. Ontot tiiliseinät valmistetaan yleisten liimaussääntöjen mukaisesti, jotka ovat voimassa tiiliseinien rakentamiseen.