Tehdasvalmisteiset teräsbetonikatokset

Seinäosat kammilla esivalmistetuista elementeistä L.

Tehdasvalmisteiset teräsbetonikatokset. Kuvassa on L-muotoisista palkeista valmistettu ja korkea kama 22 cm. Palkkien päät lepäävät muurauksen päälle asetetun laastin päällä, ja palkkien välinen tila täytetään betonilla. Ulkoseinien jäätymisen estämiseksi kamat tulee peittää eristävällä ja teksturoidulla materiaalilla.

Sandwich-seinän kama on esitetty alla olevassa kuvassa. Kantavan seinän holvi tehtiin esivalmistetuista elementeistä L, kun taas verhoseinän kama perustuu kattopalkkiin kiinnitettyihin kulmakiinnikkeisiin.

Katkosripusteet verhoseinässä: 1 - kannake tangoilla kattopalkin ripustamista varten, 2 - teräsbetoniseppele, 3 - esivalmistetut elementit L, 4 -katto.