Komposiittiseinät

Komposiittiseinät: a) tiilipilarin liimaus saumoihin sijoitetulla pystyvahvikkeella, b) pylvään sisälle ja ulkopuolelle sijoitettu teräsbetonisuora, c) teräsbetonipylväillä vahvistetun seinän fragmentti, d) pystysuunnassa vahvistetut uurteet betonilla tai laastilla täytettyihin uurteisiin.

Keraamiset teräsbetonirakenteet, eli. monimutkainen, sovelletaan tapauksessa, kun pylväät tai tiiliseinät eivät kestä raskaita kuormia. Seinät voidaan vahvistaa poikittain tai pituussuunnassa.

Poikittaisraudoitus tehdään verkkoina, jotka on tehty pyöreistä tangoista, jotka on sijoitettu tiilikerrosten välisiin vaakasuoroihin.

Pitkittäinen vahvistus voidaan tehdä kolmella tavalla:
a) pręty zbrojenia podłużnego ustawione są między spoinami pionowymi cegieł lub na zewnątrz słupa i są powiązane strzemionami,
b) pręty ustawione są w słupach betonowych połączonych z cegłą,
c) pręty ustawione są na zewnętrznej stronie muru, yhdistetty jalustimiin ja koteloitu betoniin.

Pilarin ja seinän vahvistusmenetelmät sekä komposiittiseinien tiililiitostyypit on esitetty yllä olevassa kuvassa.