Stropy ITB, PJ i inne

Strop ITB-70: a) widok, b) belka; 1 — belka, 2 — pustak, 3 — ptyta betonowa grubości 3 cm.

Stropy ITB, PJ i inne. Istnieje wiele odmian stropów belkowo-pustakowych. Stropy te różnią się głównie kształtem pustaka. Belki (żebra) mogą być prefabrykowane lub monolityczne. Na rysunku powyżej pokazano stropy ITB.

Strop TERIVA-I przeznaczony jest do stosowania w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym, w którym obciążenie zmienne technologiczne nie przekracza 1,5 kN/m2.
Stropy TERIVA są gęstożebrowymi stropami żelbetowymi belkowo-pustakowymi. Stropy te wykonywane są na kratownicowych belkach stalowych z pasem dolnym zabetonowanym w stopce, pustaków betonowych i betonu monolitycznego wylewanego na budowie. Wysokość konstrukcyjna stropu wynosi 24 cm, a rozpiętość od 2,4 m do 6,0 m. Belki stropu TERIVA-I należy układać w rozstawie 60 cm. Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm.

Strop TERIVA-I: a) pustak stropowy, b) belka stropowa, c) przekrój przez żebro rozdzielcze, d) żebro pod ścianką działową; 1,2 — przekrój prętów zależny od obliczeń statycznych i obciążeń.

Oprócz podpór stałych na okres montażowy należy belki podpierać podporami montażowymi; przy rozpiętości stropu do 3,9 m wystarczy jedna podpora, przy rozpiętości 4,2 – 6,0 m należy stosować dwie podpory.
W stropach TERIVA-I do rozpiętości stropu 4,2 m należy stosować jedno 1 żebro rozdzielcze w środku rozpiętości.
Dla rozpiętości większych od 4,5 m do 6 m należy stosować 2 żebra rozdzielcze. Na rysunku pokazano pustak i żebro stropu TERIVA-I.