Naklejanie tapety podkładowej

Naklejanie tapety podkładowej

Tapetę podkładową wiesza się pasmami poziomymi, dlatego arkusz musi mieć długość odpowiadającą szerokości ściany. Odradzamy sztukowanie krótkich odcinków, jako że trudno je idealnie dopasować.

Zaznacz linię prowadzącą dla pierwszego arkusza (poniżej po prawej), zacznij od góry przesuwając się w kierunku listwy podłogowej. Pierwszy arkusz powinien zachodzić na sufit o około 2,5 cm umożliwiając późniejsze równe przycięcie. Każda długość powinna również zachodzić o 1,2 cm na każdą z sąsiednich ścian.

Każdy poziomy arkusz powinien stykać się z poprzednim. Staraj się unikać zachodzenia arkuszy na siebie, ponieważ uwidoczni się to pod właściwą tapetą.

Naklejanie poziomych pasów tapety podkładowej.
Rozwijaj arkusz i wygładzaj go szczotką na ścianie.

Gdzie zacząć wyklejanie ścian tapetą podkładową?
Tapetę podkładową wieszamy na ścianach poziomymi pasmami. Jeśli powierzchnia jest wyjątkowo nierówna, naklej dwie krzyżujące się ze sobą warstwy tapety. Pierwszą warstwę naklejaj pasmami pionowymi, drugą poziomymi.

Sztukowanie ubytków w tapecie podkładowej.
Tam, gdzie tylko niewielki fragment ściany wymaga wyklejenia tapetą podkładową, możesz zastosować technikę łatania. Wytnij fragment tapety potrzebnej wielkości, zostawiając naokoło kilka centymetrów zapasu i naklej na ścianę, nie dociskając jednak na zachodzących brzegach. Po wyschnięciu kleju zedrzyj odstającą obwódkę, dzięki czemu brzegi łaty staną się postrzępione.

Sztukowanie zniszczonej tapety podkładowej
Zdzieraj obwódkę laty pozostawiając postrzępione brzegi.