Sektionsloft

Snitte gulvsektioner: -en) i gang, b) efter at have fjernet forskallingen, c) stålbånd, der forbinder bjælkerne; 1 - vugge, 2 - firkantet tømmer, 3 - netto, 4 - beton, 5 - murbrokker, 6 - gips, 7 - Hent.

Sektionsloft. Dette loft er en mellemstruktur mellem hvælvingen og det flade loft. Stråleafstanden er 1,2-1,5 m. Mursten i segmenthvælvingen kan placeres parallelt med bjælkerne eller vinkelret. For at forhindre bjælkerne i at bøje sig fra deres plan under opmuringen af ​​hvælvingen, bjælkerne skal forbindes med stålstænger (rys.c), eller mur alle hvælvinger samtidigt med sektioner, der bevæger sig fra den ene ende af bjælkerne til den anden. Mellemrummet mellem plade og gulv er fyldt med et materiale med lavere vægt og bedre isolerende egenskaber.