Præfabrikerede overliggere af armeret beton

Vægsektioner med overligger lavet af præfabrikerede elementer L.

Præfabrikerede overliggere af armeret beton. Figuren viser en overligger lavet af L-formede bjælker og høj 22 cm. Enderne af bjælkerne hviler på mørtelen lagt på murværket, og mellemrummet mellem bjælkerne er fyldt med beton. For at forhindre, at ydervæggene fryser, bør overliggerne dækkes med isolerende og tekstureret materiale.

Overliggeren i en sandwichvæg er vist på tegningen nedenfor. Hvælvingen i den bærende væg er udført på præfabrikerede elementer L, mens overliggeren i gardinvæggen er baseret på vinkelbeslag fastgjort til loftsbjælken.

Overliggerophæng i gardinvæggen: 1 - beslag med stænger til ophængning af overliggerbjælken, 2 - armeret beton krans, 3 - præfabrikerede elementer L, 4 - loft.