Murstensvægge med røg og ventilationskanaler

Limning af mursten i vægge med røg- og ventilationskanaler: -en) 1/2 ledninger×1/2 mursten, b) 1/2 ledninger×1/2×3/4 mursten.

Vægge med røg og ventilationskanaler. Kanalernes vægge skal være tætte. Mursten af ​​kanaldelere skal indlejres i kanalernes ydervægge med mindst den ene ende. Ovenstående figur viser murstensbindingerne i væggen med røg- og ventilationskanaler.

Et eksempel på limning af mursten i murværket af en ydervæg, hvor der er behov for at isolere kabler, se figuren.

Røgrør i ydervæg med ekstra isolering.

Nedenstående figur viser limning af mursten i fritstående skorstene.

Binding af mursten i fritstående skorstene: -en) enkeltkanal røg, b) dobbeltkanal ventilation og røg, c) trevejsventilation og røg.