Stropy s železobetonovými nosníky

T-27 trámový a deskový strop: A) příčný řez stropem stropu obytného domu se spodními deskami, b) strop s horními deskami; 1 - prkenná podlaha 29 mm, 2 - legární 3 — táta, 4 - cihly uspořádané cca. 0,5 m, 5 - tloušťka struskové vrstvy 11 cm, 6 - železobetonová spodní prefabrikovaná deska, 7 - tloušťka cemento-vápenné omítky 1 cm, 8 - železobetonový nosník, 9 - železobetonová horní deska.

Stropy s železobetonovými nosníky. Místo ocelových nosníků ve stropních trámových deskách lze použít železobetonové nosníky, prefabrikovaný. V závislosti na rozteči trámů lze tyto podlahy nalézt ve skupině žebrových podlah, stejně jako nosníková deska.

Existuje mnoho konstrukčních řešení pro trámové stropy. Obrázek ukazuje strop T-27.

V pokojích, tam, kde je vyžadován hladký povrch stropu, na spodní polici jsou umístěny prefabrikované dlaždice.
Kromě trámových stropů se hojně využívají i stropy, ve kterém jsou místo prefabrikovaných panelů použity skořepinové výplně se spodní stranou nebo otevřené panely.