Stropy – Obecné požadavky

Stropy by měly splňovat následující úkoly:
A) přenášet stálá a živá zatížení,
b) vyztužení stěn budovy v horizontálních rovinách,
C) být oddíly, proti pronikání ohně při požáru v sousedních podlažích,
d) chránit místnosti v jednotlivých podlažích před pronikáním tepla a zvuků,
E) poskytují těsnění proti vlhkosti, plyny, výrobní páry, pachy atd..

Navíc v některých budovách, např. U vícepodlažních budov je výhodné použít stropy nízké tloušťky z důvodu snížení celkového objemu budovy.

V závislosti na umístění v budově by měl strop nést vlastní váhu a všechna další stálá a provozní zatížení. Průhyb stropu při působení celkového zatížení nesmí překročit přípustnou hodnotu stanovenou v příslušných předpisech. Stropy jsou horizontální membrány budovy, které nejen vyztužují stěny, ale pracují s nimi a zvyšují tak celkovou prostorovou tuhost stavby. Přes podlahové desky se horizontální zatížení - od větru nebo zařízení a strojů - přenáší ze stěn kolmých na působení větru na rovnoběžné stěny, např. od podélného k příčnému. Proto hraje důležitou roli správné spojení stropu a stěny.

Stropy tvořící příčky zabraňující šíření požáru by měly splňovat podmínky požární odolnosti v závislosti na třídě požární odolnosti budovy. Předpokládané požární zatížení by nemělo vést k destrukci podlahové konstrukce.

Tě stropy, které oddělují technické místnosti s různou teplotou nebo oddělují místnosti od venkovního prostředí, jako například. stropy nad přechody, pod terasy a ploché střechy, musí splňovat požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci. Tepelná izolace stropu musí být přizpůsobena rozdílu teplot na obou stranách.

V závislosti na typu zvuků – vzdušných nebo nárazových – se používají různá konstrukční a materiálová řešení stropů a podlah.. Zvuky šířené vzduchem lze potlačit použitím stropu odpovídající hmotnosti, zatímco dopad zní použitím např.. vhodnou konstrukcí jak stropu, a plovoucí podlaha.