Sekční strop

Části podlah: A) probíhá, b) po odstranění bednění, C) ocelové táhla spojující nosníky; 1 - kolébka, 2 - hranaté dřevo, 3 - síť, 4 - beton, 5 - trosky, 6 - sádra, 7 - stažení.

Sekční strop. Tento strop je mezikonstrukcí mezi klenbou a plochým stropem. Rozteč paprsků je 1,2-1,5m. Cihly v segmentové klenbě mohou být umístěny rovnoběžně s trámy nebo kolmo. Aby se trámy při zdění klenby neohýbaly ze své roviny, nosníky by měly být spojeny ocelovými tyčemi (rys.c), nebo vyzděte všechny klenby současně s úseky pohybujícími se z jednoho konce trámů na druhý. Prostor mezi deskou a podlahou je vyplněn materiálem s nižší hmotností a lepšími izolačními vlastnostmi.