Miesięczne archiwum: wrzesień 2014

Pokój dziadków

pokoj dziadkowPokój dziadków – Wiele mieszkań jest użytkowanych przez trzy pokolenia. Dziadkowie, ludzie starsi, zdecydowanie lepiej czują się w pomieszczeniach urządzonych zgodnie z ich upodobaniami i przyzwyczajeniami. Urządzenie sypialni dziadków wymaga najczęściej odrębnego projektu. Pomieszczenie umownie …

Gabinet w mieszkaniu

gabinetSytuacja zmienia się, jeżeli jeden z członków rodziny pracuje zawodowo w domu. Są to najczęściej ludzie ze środowisk twórczych, naukowych lub artystycznych, posiadających prawo do dodatkowej powierzchni mieszkaniowej. Wtedy należy jeden z pokoi urządzić jako pomieszczenie do pracy, czyli gabinet …

Pokój do pracy

Pokój do pracy – Stałe, wygodne miejsce do pracy i nauki w domu jest potrzebne nie tylko dzieciom. Dorośli domownicy często dokształcają się wieczorami, uczą się języków obcych, piszą opracowania związane z ich pracą zawodową, potrzebują miejsca do zajęć hobbystycznych, …