Vindsisolering

Värmer upp vinden, Vi placerar värmeisoleringsskivor av mineral- eller glasull mellan takbjälken. Från insidan av rummet är det absolut nödvändigt att täcka det med ångtäta isoleringsskivor av PE polyetenfolie. Folieremsorna placeras alltid minst 10 cm veck, och sätter sedan fast tejp på varvlinjen. Vi måste få ett väldigt tätt lager, som inte tillåter vattenånga att passera inifrån rummet till värmeisoleringen, känslig för fukt.