Tungviktsisolering

TungviktsisoleringEtt korrekt skydd mot fukt är en avgörande faktor för en byggnads hållbarhet. Källarväggarna i ett hus som ligger i ett område med högt grundvattennivå måste vara försedda med kraftig vertikal antivattenisolering. Isoleringen bör göras av takpapp eller byggfolie kombinerat med bituminösa preparat och kombinerat med den horisontella golvisoleringen. Vattentätningen gjord på detta sätt är täckt med en tryckvägg av klinker tegel, som bär grundvattentrycket.