Förbereda metall för målning

Förbereda metall för målning

Rost är järnmetallernas fiende (innehållande en inblandning av järn eller stål); det är bäst att förhindra att det bildas genom att använda rostskyddande grundfärg och ett grundligt täckskikt med färg. Även små sprickor i ytan kan göra att fukt tränger in under färgfilmen och gör att rost uppstår, speciellt på fönsterbågarna.

Därför är det första du ska göra att lokalisera eventuella rostfläckar och ta bort alla spår av det med en stålborste och sandpapper. Tam, där stora områden är inblandade, du kan använda en rund borste monterad på en elektrisk borr, komma ihåg skyddsglasögon. Eventuella rostätna hålrum kan fyllas med speciella kitt som finns tillgängliga i hemförbättringsbutiker.

Rost byggs upp anmärkningsvärt snabbt, även över natten, därför bör ytan kort efter rengöring målas med en rostskyddande primer. Kromatprimer är den mest universella, då den även lämpar sig för aluminium och galvaniserade ytor; rött bly och zinkfosfat är också att rekommendera. Icke-järnmetaller bör tvättas med lacknafta, sand och grunda.

Borttagning av rost

1 Skrapa bort rost och färgrester med en stålborste, slipa med sandpapper. Undersök ytan noggrant, att det inte finns några rostfläckar kvar.

2 Låter den inte rosta igen, grunda ytan, genom att applicera flera lager färg på de mest känsliga områdena.

FÖRBEREDELSE FÖR MÅLNING
• Kontrollera innan ny färg appliceras på befintliga lager, att det inte finns några missfärgningar på ytan, smuts eller damm; annars kommer det att bli utbuktningar som leder till att färgen flagnar.
• Avlägsna ytföroreningar med en borste, trasa eller dammsugare; Använd en kniv eller annat vasst föremål för att ta bort dammpartiklar från springor och hörn.
• Använd tvål för att tvätta ytan, tvättsoda, speciellt rengöringsmedel eller milt rengöringsmedel; se efter, att vatten inte kommer in i elkablarna.
• Innan du målar insidan av fönsterbågarna, rengör ytterkanterna noggrant, att ingen smuts kommer på borsten.
• Rengör fönsterbrädor och andra trädelar med en tätvävd trasa fuktad med lacknafta.
• Jämna till fläckarna med sandpapper, där det gamla färgskiktet är sprucket eller flagigt, jämna ut ytan för en ny färg. kom ihåg, att rengöra den från damm före målning.
• Jämna till lagret av gammal färg med grovt sandpapper, så att det binder lättare med den nya färgen.