Färger och lacker

Färger och lacker.

Färgen har en dubbel funktion: dekorativa och skyddande. Det finns speciella varianter av färger för invändig och exteriör målning; i de senares fall kommer deras skyddande egenskaper fram. Färger kan delas in i tre kategorier: färger för ytbehandling, som primers eller undercoats, täckande färger, inklusive emulsion och olja, och färger för speciella ändamål, t.ex.. för målning av gips eller golv. De flesta färger består av tre komponenter: pigmentet som bestämmer färgen, pärmar, oftast hartsartade, ansvarig för vidhäftningen av pigmentet till ytan och vätskan – olja eller vatten – som kombinerar de två första ingredienserna. Täckfärger delas in i oljefärger – finns i blanka varianter, halvblank och matt, används för att måla trä och metall, och vattenfärger, även kallad emulsion, finns i flera utföranden och används för att måla gips, plåster, trä och tegel. Lacker spelar också en dekorativ och skyddande roll. Klarlack används endast för att täcka råträ, som gör att du kan exponera dess naturliga mönster.
Valet av färg är det första stora beslutet som tas innan renovering, det är därför värt att överväga valet av den mest lämpliga färgen. Det är också värt att komma ihåg om detta, att använda rätt typ av färg för att måla ytan. På så sätt undviker vi att upprepa alla steg från början.
Vi rekommenderar dig att först köpa en uppsättning färgprover och testa dem på den givna ytan, att utvärdera effekterna i praktiken.