Kategori Arkiv: Konstruktion

Använda en stege

Använda en stege

Det finns flera typer av hopfällbara stegar, som efter utfällning eller utfällning kan fästas på väggen. Det viktigaste kriteriet för att välja en stege är utvärdering, hur mycket säkerhet det ger. Kolla upp, om kontakterna är tillräckligt starka, gör alla skruvar …

Stöd av skivtak på väggarna

Stöd av flerhålsplåtar på murade väggar: a) på ytterväggen, b) på innerväggen; 1 - ett block av lättbetong, 2 - tegelsten, 3 - cementbruk, 4 - tallrik, 5 - armerad betongkrans, 6 - värma kransen, 7 —