Rozloženie kuchyne

Rozloženie kuchyneRozloženie kuchynského nábytku závisí od veľkosti a tvaru kuchynskej miestnosti. Jednoradové usporiadanie je najbežnejšie v úzkych miestnostiach, a jej variáciou sú vstavané kuchyne v tzv. garsónky. Układ dwurzędowy występuje w kuchniach średniej wielkości. Umožňuje priaznivejšie umiestnenie prvkov vybavenia. V tomto systéme je dĺžka prejdenej cesty pri práci kratšia. Układ w kształcie litery L jest najbardziej racjonalny pod względem organizacji pracy w kuchni o kształcie zbliżonym do kwadratu. Na druhej strane, usporiadanie v tvare U je možné len vo veľkých kuchynských miestnostiach. Variáciou tohto rozloženia je rozloženie v tvare G, ktorý sa vyskytuje v otvorených kuchyniach (priamo prepojené s ostatnými miestnosťami). Prvkom spájajúcim otvorenú kuchyňu s izbou býva vysoký bufet alebo obyčajný jedálenský stôl.
Určujú pracovné podmienky a efektívny výkon kuchynských činností: správne vzájomné umiestnenie a veľkosť jednotlivých pracovných staníc. Odporúča sa napr, tak, že súčet strán tzv. pracovný trojuholník, ktorých vrcholy sú: chladnička, kuchynská stopka a drez nepresahovali: v malých a stredne veľkých kuchyniach -7 m, vo veľkých kuchyniach – 8 m.