Archív značiek: základy

Izolácia ťažkého typu

Izolácia ťažkého typuSprávna ochrana proti vlhkosti je rozhodujúcim faktorom životnosti stavby. Steny suterénu domu umiestneného v oblasti s vysokou hladinou spodnej vody musia byť vybavené zvislou protivodnou izoláciou ťažkého typu. Izolację należy wykonać z