Sťahovanie betónu

Pri ručnom nalievaní betónovej podkladovej vrstvy je dôležité správne určiť výšku poteru. To sa dosiahne pomocou vodidiel položených na zemi a pripevnených k nej, napr.. s montážnou maltou. Záplaty sa nachádzajú čo 80-100 cm presné umiestnenie ich horných plôch na rovnú úroveň. Teraz postupne nalejte betón do priestorov medzi latami a odstráňte prebytok latou posúvajúcou sa pozdĺž vodiacich latiek. Po vytvrdnutí betónu odstráňte záplaty, a miesta po nich uhladíme cementovou maltou.