Pracovná miestnosť

Pracovná miestnosť – Neustále, pohodlné miesto na prácu a štúdium doma potrebujú nielen deti. Dospelí členovia domácnosti sa často učia po večeroch, učia sa cudzie jazyky, písať štúdie súvisiace s ich odbornou prácou, potrebujú miesto na záujmovú činnosť, DIY priestor. Vo väčšine prípadov na tento účel stačí nájsť tzv. pracovný kút v obývacej izbe alebo v spálni. Základnými prvkami takéhoto kúta sú písací stôl, stolová alebo zdvíhacia stolová doska (založené na skrinkách alebo pripevnené k stene) a sadu praktických políc alebo neďalekú knižnicu. Písací stôl je kus nábytku, ktorý kombinuje oba tieto typy vybavenia. Stôl (tabuľky, Pracovné dosky, úrad) mal by byť umiestnený v blízkosti okna, poskytnúť pracujúcej osobe počas dňa správne osvetlenie.

Súčasťou dômyselne riešenej steny s oknom môže byť aj pracovný kút. V súčasnosti sa často upúšťa od tradičného okenného rámu - so závesmi a dlhými závesmi – obložiť stenu súpravou políc a skriniek spolu s prelamovaným plášťom na radiátor ústredného kúrenia. V tomto prípade ho stačí rozšíriť na cca. 50…60 cm úlomku primeranej dĺžky polica-okenného parapetu vo výške cca. 75 cm, aby ste pripravili pracovnú dosku na prácu, ktorú doplnia police a k nej umiestnená pohodlná stolička alebo malé kreslo.