Izolácia ťažkého typu

Izolácia ťažkého typuSprávna ochrana proti vlhkosti je rozhodujúcim faktorom životnosti stavby. Steny suterénu domu umiestneného v oblasti s vysokou hladinou spodnej vody musia byť vybavené zvislou protivodnou izoláciou ťažkého typu. Izolácia by mala byť tvorená strešnou lepenkou alebo stavebnými fóliami v kombinácii s bitúmenovými prípravkami a kombinovaná s vodorovnou podlahovou izoláciou. Takto zhotovená hydroizolácia sa prekryje tlakovou stenou z klinkerových tehál, ktorý nesie tlak podzemnej vody.