Archívy kategórie: Oprava

Izolácia podkrovia

Zateplenie podkrovia, Medzi krokvy ukladáme tepelnoizolačné dosky z minerálnej alebo sklenej vlny. Z vnútornej strany miestnosti je bezpodmienečne nutné ju prekryť parotesnými izolačnými doskami z PE polyetylénovej fólie. Pasy folii układa się zawsze z co

Sťahovanie betónu

Pri ručnom nalievaní betónovej podkladovej vrstvy je dôležité správne určiť výšku poteru. To sa dosiahne pomocou vodidiel položených na zemi a pripevnených k nej, napr.. s montážnou maltou. Záplaty sa nachádzajú čo 80-100 cm dokładnie ustawiając

Tepelná izolácia na zemi

Na tepelnú izoláciu podláh na zemi sa používajú špeciálne dosky z minerálnej vlny, tzv. kým nebude v kontakte so zemou. Tento pojem v praxi znamená, že vďaka špeciálnej ochrane dosky neabsorbujú vlhkosť z podkladu, a tym samym nie tracą swoich własności