Archívy kategórie: úsudok

Farebná kúpeľňa

farebná kúpeľňaManipulácia s farbou, Nedodržanie noriem a vtip robia kúpeľňu praktickou a príjemnou pre oči. Požadované efekty aranžovania je možné získať aj z fantazijne vyrezaných preglejkových obrazoviek, dômyselné osvetlenie, plagát. Łazienka wybudowana w pokoju dziennym jako stojąca

Ľahká mokrá metóda

Ľahký spôsob mokrej izolácie stien budov spočíva v lepení polystyrénových dosiek alebo minerálnej vlny o hr 8-12 cm. Na przyklejone i w wielu wypadkach zakotwione łącznikami płyty nanosi się cienką warstwę

Izolácia ťažkého typu

Izolácia ťažkého typuSprávna ochrana proti vlhkosti je rozhodujúcim faktorom životnosti stavby. Steny suterénu domu umiestneného v oblasti s vysokou hladinou spodnej vody musia byť vybavené zvislou protivodnou izoláciou ťažkého typu. Izolację należy wykonać z papy lub folii budowlanych łączonych