Å trekke av betong

Når du heller betonggrunnlaget manuelt, er det viktig å bestemme høyden på avrettingsmassen riktig. Dette oppnås ved hjelp av føringer lagt på bakken og festet til den, f.eks.. med monteringsmørtel. Plastrene ligger hva 80-100 cm nøyaktig posisjonering av deres øvre overflater på et jevnt nivå. Hell nå betong suksessivt inn i mellomrommene mellom lektene og fjern overskuddet med en lekt som glir langs de fremste lektene. Etter at betongen har herdet, fjern lappene, og glatt ut stedene etter dem med sementmørtel.