Maling av radiatorer

Maling av radiatorer

Før du maler radiatorer, må du kutte av varmtvannstilførselen og koble den til igjen først etter at malingen er helt tørr. Ved oppvarming avgir den nymalte overflaten en ganske sterk lukt, som avtar over tid. Gamle radiatorer bør renses for rust og grunnes, nye er vanligvis grunnet fra fabrikken og trenger kun å dekkes med en grunning og et dekklag.

Kobberrør koblet til radiatorer kan males på samme måte. Fest veggen med papp.

Vi maler plateradiatorene med en børste med en bredde 2,5 cm, på vanskelig tilgjengelige steder kan vi bruke en smal pensel eller en spesiell rulle for å male hull. Prøv å ikke la det dannes flekker. Ikke mal over kontaktene, da dette kan gjøre demontering vanskelig senere. Du kan bruke de fleste universelle malinger, unngå imidlertid metallpigmenter, som reduserer termisk stråling.