Tungvekts type isolasjon

Tungvekts type isolasjonRiktig beskyttelse mot fukt er en avgjørende faktor for en bygnings holdbarhet. Kjellerveggene til et hus som ligger i et område med høyt grunnvannsnivå, må være utstyrt med tung type vertikal anti-vannisolasjon. Isolasjonen bør lages av takpapp eller konstruksjonsfolier kombinert med bituminøse preparater og kombinert med horisontal gulvisolasjon. Vanntettingen laget på denne måten er dekket med en trykkvegg laget av klinkerstein, som bærer trykket av grunnvann.