Category Archives: Konstruksjon

Ved hjelp av en stige

Ved hjelp av en stige

Det finnes flere typer sammenleggbare stiger, som etter ut- eller utfolding kan festes til veggen. Det viktigste kriteriet for valg av stige er evaluering, hvor mye sikkerhet det gir. Kryss av, om kontaktene er sterke nok, czy wszystkie śruby

Støtte av platetak på vegger

Understøtning av flerhullsplater på murvegger: en) på ytterveggen, b) på innerveggen; 1 - en blokk med porebetong, 2 - murstein, 3 - Sementmørtel, 4 - tallerken, 5 - armert betong krans, 6 - oppvarming av kransen, 7 —

Støtter av ribbe- og armert betongtak på vegger

Understøttelse av ribbe-og-plate-tak med bruk av armert betongbjelke: en), b) monolitiske tak i armert betong, c), d) prefabrikkerte tak med bjelker og blokker; 1 - krans, 2 - tallerken, 3 - prefabrikkert bjelke, 4 - hovedarmering, 5 - oppvarming av kransen.

Na rysunku pokazano sposoby oparcia