Funderingsmuren

Funderingsmuren zijn meestal gebaseerd op doorlopende funderingen. Bij hoog grondwater is het echter de moeite waard om de fundering van het hele gebouw op de funderingsplaat te overwegen. Zo'n plank gieten we over de eerder aangebrachte waterdichting. Dit wordt op zijn beurt uitgespreid over een laag verdicht zand. Zo'n ondervloerafdichting is later eenvoudig strak aan te sluiten op de verticale muurisolatie.