Insulated windows

old windowsThermal insulation of standard combined windows with two single panes, które dominują w starym budownictwie możemy zwiększyć montując w skrzydle wewnętrznym …