EXTERIOR WALL PAINTING

EXTERIOR WALL PAINTING

• Zacznij od górnych partii domu i przesuwaj się w dół.

• Podziel powierzchnię na sektory, using the existing divisions. Start with the facade, gutter grooves and eaves, then paint the walls and vertical gutters, and finally window frames and doors.

• Przesuwaj się w dół poziomymi pasami.

• Do not use masonry paint in frost, because it can be destroyed.

• Powierzchnie porowate, e.g.. masonry mortar or pebble plaster, absorb Fr. 50% więcej farby niż drewno.

• Staraj się pracować w cieniu i przesuwaj się wokół domu zgodnie z ruchem słońca.