Maling af radiatorer

Maling af radiatorer

Før du maler radiatorer, skal du afbryde varmtvandsforsyningen og først tilslutte den igen, efter at malingen er helt tør. Ved opvarmning afgiver den nymalede overflade en ret kraftig lugt, som aftager med tiden. Gamle radiatorer skal renses for rust og grundes, nye er normalt fabriksgrundede og skal kun dækkes med en primer og et dæklag.

Kobberrør tilsluttet radiatorer kan males på samme måde. Fastgør væggen med pap.

Vi maler pladeradiatorerne med en børste med en bredde 2,5 cm, på svært tilgængelige steder kan vi bruge en smal pensel eller en speciel rulle til at male huller. Prøv ikke at lade pletter dannes. Mal ikke over stikkene, da dette kan gøre demontering vanskelig senere. Du kan bruge de fleste universelle malinger, undgå dog metalpigmenter, som reducerer termisk stråling.