Základové zdi

Základové zdi jsou obvykle založeny na průběžných pasech. V podmínkách vysoké spodní vody se však vyplatí uvažovat o založení celé stavby na základové desce. Takovou desku nalijeme na dříve nainstalovanou hydroizolaci. Ten se zase rozprostírá přes vrstvu zhutněného písku. Takovou poddeskovou hydroizolaci lze později snadno těsně napojit na svislou izolaci stěny.