Izolace těžkého typu

Izolace těžkého typuSprávná ochrana proti vlhkosti je rozhodujícím faktorem pro životnost stavby. Stěny suterénu domu nacházejícího se v oblasti s vysokou hladinou spodní vody musí být opatřeny těžkou svislou protivodní izolací. Izolace by měla být vyrobena ze střešní lepenky nebo stavebních fólií v kombinaci s živičnými přípravky a kombinovaná s vodorovnou podlahovou izolací. Takto provedená hydroizolace se překryje tlakovou stěnou z klinkerových cihel, která přenáší tlak podzemní vody.